Clubs of Council of Europe

Dan Verejanu project

Renata Verejanu

Renata Verejanu

(n. c.Verejeni, raionul Ocnița) este o poetă română din Republica Moldova. Activitatea sa literară profesională a început odată cu prezentarea manuscrisului primei cărți Până la dragoste la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova (conform legilor editoriale la acel timp) și susținerea concursului de creație, apoi a examenelor de admitere la Institutul de Literatură Maxim Gorki (Moscova) (1974). Considerată cu un pas înaintea acelui timp (Ion Ciocanu), îndată după apariţia primei cărţi (1979), regimul totalitar şi lingăii acelui regim stopează editarea mulţimii de cărți prezentate de poetă (1980-1982) la editură (unica! a statului). Dar a fost imposibil să marginalizezi un poet de valoarea Renatei Verejanu. Deşi în manuale nu era inclus numele și din creația poetei „disidente în propria țară”, Renata Verejanu un sfert de veac a implementat sute de proiecte de nivel local, național și internațional pentru copii, adolescențí și tineret în Republica Moldova, cât și în România, Ucraina, Polonia, Bulgaria, Belarus, Georgia, Turcia, Armenia, Slovenia, Cehia, Slovacia, Italia, Germania, Federația Rusă, Egipt, Argentina, Peru, Coreea de Sud, SUA etc. Din 2006 Renata Verejanu a editat peste 30 de cărți (poezii, cronici, interviuri, cugetări, eseuri, opinii, pledoarii apărute de-a lungul vieții în reviste și ziare, unde activa un redactor mai curajos), precum și cărți scrise după proclamarea independenţei Moldovei.

Biografie

Renata Verejanu n. com.Verejeni, Raionul Ocnița, din 1966 domiciliată în Chișinău, Republica Moldova, poet, eseist, jurnalist, editor, ambasador popular, promotor al Societății Civile, luptător pentru renașterea națională și drepturile omului, promotorul Mișcării UNESCO și a politicilor Consiliului Europei.

Studii

În 1966 a absolvit școala medie din Verejeni, obținând medalia de argint pentru rezultate excelente la învățătură. În 1970, absolvă Facultatea de Inginerie Economică a Institutului Politehnic din Chișinău, (azi, Academia de Studii Economice din R. Moldova și Universitatea Tehnică din Moldova), fiind invitată să activeze la Ministerul de finanțe. În perioada 1974-1980 studiază la Institutul de Literatură Maxim Gorki din Moscova, în seminarul profesorului Vladimir Gusev. Lucrarea de teză este chiar manuscrisul de poeme, Do liubvi (Până la dragoste) care va apărea la Editura Molodaia Gvardia din Moscova, carte cu care în 1983 (anul când s-a născut fiul) va obține Premiul literar unional Maxim Gorki. În perioada 1998-2002 este doctorand la Facultatea de Litere a Universității din București. În perioada 2000-2013 participă la diferite training-uri, reuniuni, conferințe, congrese, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în calitate de lider de ONG cu statut participativ.

Carieră

Carieră literară

Debutul literar îl face pe când era elevă, în presa locală cu poezii și proză scurtă. În presa republicană debutează în 1966, ziarele Tinerimea Moldovei, Cultura, Învățământul public, Chișinăul de seară, Literatura și Arta (pe timpul lui Victor Teleucă) …revistele Moldova, Femeia Moldovei, Columna (condusă de Victor Dumbrăveanu)… fiind edițiile care au susținut apariția poemelor scrise nu întocmai după cerințele acelui timp. În anii de studii la Institutul de Literatură ”M.Gorki” din Moscova este invitată în componența unei delegații unionale și va face o călătorie de creație la Baikal. Face cunoștință și este apreciată de mari personalitți ale sec. XX, cum ar fi: Andrei Voznesenschi, Ion Druță, Evghenii Evtușenco, Otar Chiladze… Este recunoscută ca o poetă de mare perspectivă și este invitată să publice din creația sa în ziare și reviste unionale importante, cum ar fi: Drujba Harodov (Дружбa Народов), Literaturnaia Gazeta(Литературная газета), Comsomoliscaia Pravda (Комсомольскaя Правда), Smena. În timp ce editarea cărților este stopată, poetul și cronicarul e prezent în mass-media scrisă şi audio-vizuală din republică și Uniune cu poeziile, eseurile, cronicile și interviurile sale. În această perioadă poemele îi sunt traduse și apar în peste 20 de limbi ale lumii, cu un tiraj de sete de mii de exemplare.

Cea de-a doua carte în limba română a poetei este de fapt un volum antologic, ”Ofranda omeniei”,(1989), care se constituie din cinci manuscrise (Virgula amendată, Vânzătorul vârstelor, Inventarierea simțurilor, Oameni dragi, Fără erou însemnat), prezentate la editură în 1980-1982. Cartea a fost un eveniment în literatura română de la Chişinău. Acest eveniment în cariera literară poetei l-a acceptat ca pe un mandat ce i-a permis să intre îndrăzneț în rândul scriitorilor apreciați de publicul larg. Peste ani poeta avea să recunoască: am ştiut că sunt cel mai bun poet al « generația dintre secole”, subînțelegând „generația de pe baricadele renașterii”, care își permitea la începutul anilor ’80 a secolului trecut să scrie: De mi-ați lipi geamul tot cu bancnote de o mie/ Și mi-ați așterne covoare la scară când ies -/ Adevărul în sângele meu niciodată nu întârzie,/Cu lacrima lui – și surâd, și gândesc… /. Mai târziu, după o activitate de peste patru decenii, colegii recunosc în Literatura şi Arta: « Cu Renata Verejanu, noi, șaptezeciștii literaturii basarabene, devenim o generație completă. »

În acea perioadă doar editura statului avea dreptul să editeze cărțile unui scriitor (poet, prozator, dramaturg, eseist etc.) și, în cazul în care nu erai acceptat de putere – nu puteai fi inclus în planul editorial, deci, nu aveai posibilitate să te editezi. În cazul Renatei Verejanu cititorul nu a simțit lipsa cărților poetei pe parcursul a câtorva decenii, deoarece poeta era prinsă în vâltoarea procesului literar, organiza Serate literare, întâlniri în licee, colegii, facultăți, își recita poemele la importante evenimentele literar-culturale.

În 2006, an de cotitură în ce privește apariția editorială a operei R.Verejanu, Editura ”Universul” editează nouă cărți în trei volume deja în colecția ”Ofrandă omeniei”, cu care poeta a participat în același an la Târgul Internațional de Carte ”Gaudeamus”, de la București, fiind invitată de Comisia Națională a României pentru UNESCO. Familiarizată cu activitatea editorială (în anii 1992-2014 fiind editorul Revistei Micul Prinț și a Ziarului ”Copiii Europei”), poeta ia locul EDITORULUI propriilor cărţi (o, câte cheltuieli şi câtă răspundere), care în perioada 2009-2014 editează peste 30 de cărți de poeme, maxime și cugetări, interviuri, eseuri, pledoarii, opinii, portrete, cronici, eseuri în limba română, rusă, engleză (cărțile editate în perioada 1990-2014 sunt editate pe cont propriu). Începând cu anul 2007, anual va participa la diferite Saloane Internațional de Carte, unde va obține premii importante.

Cu prilejul Zilei de naștere, Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei organizează la 22 octombrie 2012 Confrerința științifică « Poeta Renata Verejanu, promotoarea valorilor naționale în cultura și în procesul educațional al tinerei generații ». Este autorul, scenaristul, regizorul și producătorul a unui şir enorm de evenimente culturale de excepție, multe devenite o tradiție (Lecția deschisă: EU AM DREPTUL, la care participă mii de persoane și unde răsună poeziile poetei, PAS, Întâlniri de Elită, Ora Consiliului Europei, Balul Micului Prinţ etc.)

La 1 martie 2014, Academia Europeană a Societății Civile, în parteneriat cu Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, Primăria mun.Chișinău și Asociația Națională a Oamenilor de Creație din Moldova a lansat Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu, care a reunit mari personalităţi şi tinere talente de pe diferite meridiane, oferind 101 premii.

În România numele poetei se face cunoscut îndată după revoluţie (1989-1991), când a avut un șir de întâlniri cu cititorii din localitățile jud.Buzău, Iași, Brașov. În 1991 are o întâlnire deosebită la București, organizată de scriitorul Dan Anghelescu, special pentru poeta basarabeană. În 1996 face o călătorie prin cele mai mari orașe din România, lansând cartea Ofranda omeniei (editată în 1993 cu alfabet latin). În perioada 1997-1999 desfășoară la București unul dintre proiectele sale cultural-educaționale: Festivalul-Concurs Internațional al Talentelor Lumii Micul Prinț. În 1999 poeta se bucură de cea de-a doua Serată de Creație la București, la Palatul Cercului Militar Național, la care a participat și Grigore Vieru. În 2009 la București îi apare cartea de poeme ”101 poeme de Renata Verejanu”, în colecția ”Ideal”, şi poeta are cea de-a treia Serată de Creaţie. După evenimentele de la 7 aprilie 2009 poeme și materiale despre opera și activitatea Renatei Verejanu prezintă publicațiile de limbă română: BOEMA, Luceafărul, Sfera Eonică, Faleze de piatră, Azi, Curierul de Vâlcea, Răsunetul (România), ITACA (Irlanda), Clipa (SUA), Antipozi (Australia) etc. Participă la Zilele Nichita Stănescu (Urziceni, România, 2013), la Festivalul Internațional « Lucian Blaga » (Lancrăm, 2014). În 2013, volumul antologic ”Ofranda omeniei” (cărțile prezentate la editură în 1980, și apărute abia în 1989, cu grafie chirilică) trece Prutul și vede lumina tiparului la ed. TIPO MOLDOVA (Iași, România,430 pagini), în prestigioasa Colecție OPERA OMNIA. Autoarea primește mesaje de felicitare de la scriitori români care trăiesc în SUA, Canada, Irlanda, Franța, România.

Carieră în societatea civilă

Poeta Renata Verejanu este unul dintre puţinii scriitori ieşiţi pe baricade încă prin 1983-1987. În 1988 creează „Cenaclul Grai Matern”, o structură totalmente nouă a Societăţii Civile cu care se va afla pe baricadele renașterii naționale, în echipa de şoc pentru drepturile omului și democrație. Cenaclul Grai Matern a fost o „școală a vieții” pentru multe personalități basarabene (şi mişcarea care l-a înaintat pe criticul Mihai Cimpoi candidat în deputaţi la primele alegeri independente). Cenaclul Grai Matern este socotit primul proiect social-politic de la care au pornit primele structuri ale societății civile din Republica Moldova, în general, și în special ONG-urile reunite în Rețeaua OMCT. În 2001 Renata Verejanu, poetul şi liderul Socieţăţii Civile, obține cu OMCT (primul ONG internaţional cu cartierul general la Chişinău)statut consultativ, apoi participativ la Consiliul Europei.

În anii 1988-2012 Renata Verejanu a creat ONG-uri locale, naționale și internaționale cu care a implementat peste 100 de proiecte, doar pe muncă de voluntariat. Printre acestea:

Liderii și voluntarii de la aceste ONG-uri, reunite în Rețeaua OMCT, condusă de R.Verejanu, începând cu 2001 sunt invitați anual și au participat la importante reuniuni, conferințe europene și congrese mondiale, la Adunarea Parlamentară a Consiliul Europei,(Strasbourg) și congrese UNESCO (Paris).

Activitate

 • După prima facultate este invitată la Ministerul de Finanțe din R. Moldova (1969-1971). Pentru a face ce-a de-a doua facultate se transferă la Ministerul Ameliorărilor și Gospodăriei Apelor din Moldova (1971-1983). După absolvirea celei de-a doua facultăți dorind să trecă la muncă de creație, se angajează în calitate de cercetător științific superior la Muzeul de Literatură „D. Cantemir” al Uniunii Scriitorilor din Moldova, apoi urmează căutările unui serviciu care să-i satisfacă cerințele sufletești, astfel se angazează redactor șef la Teatrul Etno-Folcloric „Ion Creangă” din Chișinău. În timpul crizei economice Teatrul se desființează, și din aceste clipe începe activitatea în Societatea Civilă.
 • Fondatorul și Președintele Cenaclului „Grai Matern” (1988-2014);
 • Agenția de Presă a Tinerilor Jurnaliști « AMP-Internațional », fondator, redactor-șef (1991-1995), președinte 1991-2014,
 • Autorul emisiunii TV „Micul Prinț” 1993-1995, 2002;
 • Organizația Mondială a Copiilor Talentați,președinte-fondator,1995, realeasă președinte 2000,2005,2010.
 • Federația din Moldova a Asociațiilor, Centrelor și Cluburile UNESCO (FMACCU), președinte-fondator, realeasă președinte 2005, 2010,
 • Cluburile Consiliului Europei, co-fondator, 2001
 • Academia Europeană a Societății Civile, 2003, președinte, realeasă președinte 2007,2012.
 • Membră a Uniunii Jurnaliștilor din Moldova,
 • Membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova

Cărți editate

 • „Până la dragoste”, poeme, ed. Literatura Artistică, 1979;
 • „До любви” (Do liubvi), ed. Molodaia Gvardia, Moscova, 1982;
 • Ofrandă omeniei”,„ ed. Literatura Artistică, 1989;
 • Ofranda omeniei, prima carte cu grafie latină, ed. Universul, 1993;
 • „Stema destinului”, poeme, ed. Universul, 1993; 2006;
 • „a Munci, a Iubi, a Trăi”, poeme, ed. Universul, 2006;
 • „Vânzătorul vârstelor”, poeme, ed. Universul, 2006;
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Maxime și cugetări, ed. OMCT, 2008; 2011
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Interviuri, ed. OMCT, 2009; 2011 (În cartea de interviuri, din colecția ”În lumea Renatei Verejanu”, editată la ed.OMCT, Chișinău, în 2009 și reeditată în 2011, scriitoarea a adunat interviurile acordate pe parcursul anilor și apărute în diferite publicații, precum și la postul național de radio.)
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Societatea Civilă, ed. OMCT, 2011;
 • „Virgula amendată”, poeme, ed. OMCT, 2009, 2011;
 • „Inventarierea simțurilor”, poeme, ed. OMCT, 2010;
 • „Drum spre adevăr”, poeme, ed. OMCT, 2009;
 • „Oameni dragi”, poeme, ed. OMCT, 2009;
 • „Fără erou însemnat”, poeme, ed. OMCT, 2009;
 • ”101 poeme” de Renata Verejanu, ed.Biodova, București, 2009; 2011;
 • „Acest timp al iubirii”, poeme de dragoste, ed. OMCT, 2010;
 • ”Eu am dreptul”, poeme pentru copii, ed.OMCT, 2011, 2012;
 • ”Cadoul florii”, nuvelă pentru copii, ed.OMCT, 2011, 2013
 • ”Soarele pătrat”, baladă pentru copii, desenele autoarei, ed.OMCT, 2011, 2013
 • ”Dreptul de mamă”, omagiu mamei și copilului, ed.OMCT, 2011
 • ”La o margine de ieri”, poeme, ed.OMCT, 2012
 • ”На ненависть только себя не потрачу”, poeme traduse în l.rusă, 2012
 • ”Pledoariile Renatei Verejanu”, ed.OMCT, 2012, 2014
 • ”Cenaclul Grai Matern”, ed.OMCT,2012
 • ”Chișinău-București, București-Chișinău”, poeme, ed.OMCT, 2012
 • ”Opinii, despre un secol mizerabil și politicienii săi », (eseuri), ed.OMCT, 2012
 • « Generația dintre secole » (portret/profil), OMCT, 2012.
 • « In the world of Renata Verejanu, Interviews »,Ch., OMCT, 2012
 • « In the world of Renata Verejanu, Savings and Thinkings », Ch., OMCT, 2012
 • ”Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare” (opera poetică), 440 pagini, ed.OMCT, 2012, 2013
 • « Geniul invizibil al literaturii basarabene » (reflecții critice, opinii, cugetări despre creația poetei Renata Verejanu), alcătuitor Dan Verejanu.( Autori: M.Cimpoi, I.Barbu, T.Palladi, P.Rău, C.Partoli, O.Bufnilă, I.Proca, I.Colesnic, A.Dumbrăveanu, L.Grosu, I.Stavschi, V.Ladaniuc, G.Călin, N.Dabija etc.), Ch.OMCT. 2012, 2013
 • « Provocați-mă…să devin genială », (poeme), ed.OMCT, 2012, 2013
 • « Metafora nemuririi »(Anul 1991), poeme inedite, ed.OMCT, 2012, 2013
 • ”Ofranda omeniei” (cele cinci cărţi reținute un deceniu și editate la Chișinău în 1989, cu grafie chirilică) este editată la ed. TIPO MOLDOVA (Iași, România, 2013, 430 pagini), în Colecție OPERA OMNIA, 2013, 2014.
 • Biobibliografia « Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu », (lucrare a Bibliotecii Metropolitane B.P.Hașdeu, Departamentul « Memoria Chișinăului », Chișinău), 2013, 2014 ed.Foxtrot
 • Antologie (poezie și eseu)/antologia primei ediții a Festivalului Internațional de Poezie – Renata Verejanu, ed.OMCT, 2014.

Premii

 • Premiul III la Concursul republican de publicistică (1978),
 • Premiul revistei unionale pentru tineret „SMENA”, Moscova, 1980,
 • Laureată a Premiului Literar Internațional „M.Gorki”, 1983,
 • Diploma Societății Române de Radiodifuziune, 2000,
 • Honorable Diploma, oferita de National Coordinator of ONG/UNICEF Network for Children in Georgia, 2000,
 • Premiul „Omul Anului”, 2001,
 • Honorable Diploma oferită de International Youth Network for Peace and Cooperation JUVENCO, Georgia, 2003,
 • Premiul „Ambasador al Culturii Păcii” oferit de Cluburile Consiliului Europei, 2007,
 • Premiul Salonului Internațional de Carte de la BNM, pentru Revista Micul Prinț si colectia „Ofranda omeniei”, 2007,
 • Premiul Salonului Internaţional de Carte pentru cartea „În lumea Renatei Verejanu”, Maxime și Cugetări, 2009,
 • Diploma Comitetului Național Român pentru Drepturile Copilului, 2009,
 • Diploma Federației Mondiale a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO, 2010,
 • Diploma Federației Europene a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO, 2010, Diploma « Săptămâna ONU », 2010,
 • Diploma de Excelență cu prilejul Aniversării de 20 de ani ai Revistei « Micul Prinț », 2012,
 • Premiul Salonului Internațional de Carte de la BNM, pentru cartea ”Acest timp al iubirii”, 2010,
 • Premiu pentru cartea ”În lumea Renatei Verejanu, Interviuri”, 2011,
 • Premiu pentru volumul antologic de poeme « Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare », 2012,
 • Laureata « Literaturii și Arta » pentru anul 2012, 2013, secțiunea Poezie,
 • Pentru implementarea proiectului « Lecția Deschisă – EU AM DREPTUL » primește Premiul « Omul Anului » 2012 și Diploma comemorativă ”Cenaclul Grai Matern – UN SFERT DE VEAC” (22.12.2013,Teatrul Național Mihai Eminescu”).
 • Volumele de poeme ”Metafora nemuririi” și ”Provocați-mă… să devin genială” au primit Premiul Salonului Internațional de Carte, organizat în 2013 de BNRM, Ministerul Culturii, Ministerul Educației, Ministerul Tineretului din R.Moldova.
 • La 1 martie 2014, Academia Europeană a Societății Civile, în parteneriat cu Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldova, Primăria mun.Chișinău și Asociația Națională a Oamenilor de Creație din Moldova a lansat Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu.
 • Medalia comemorativă « Alexie Mateevici », mai 2014
 • Diploma Honoris Causa, oferită de Liga Culturală Română și Congresul Mondial al Eminescologilor, pentru proovarea operei lui Eminescu și editarea volumului antologic « Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi ». Ediția a III a Congresului Mondial al Eminescologilor, 4.09.2014
 • „Pentru merite în propagarea valorilor spirituale și morale, contribuție la promovarea tinerelor talente și activitate organizatorică progidioasă”, Renatei Verejanu i s-a conferit, prin decret prezidențíal distincţia „Om emerit al Republicii Moldova. » (31 mai 2010)

Antologii:

 • Prezentă în Calendarul Național din 2009 și 2014,
 • Prezentă în « Mihai Cimpoi, eminescolog și filosof al culturii » (monografie colectivă), Academica, 2014
 • Antologia ”Cetate de cuvinte” (scriitori soroceni), Chișinău, 2011, p. 643 – 647.
 • Prezentă în Lista celor mai importanți basarabeni și Personalitățile Ocniței,
 • Prezentă în « Dicționarul General al Literaturii Române »:[coord.Eugen Simion], edit.de Academia Romana, 7 volume.
 • Prezentă în antologia « Chișinăul în literatură », Bib.mun.B.P.Hașdeu, Ch.2011,
 • Prezentă în antologia ”O retrospectivă a edițiilor Salonului Internațional de Carte”, editată cu ocazia Aniversării a 180 de ani ai Bibliotecii Naționale a R.Moldova, 2012
 • Prezentă în « Тверской бульвар, 25″ cu poemul « Отражение: стихи-монологи », Moscova, Сов.писатель,1992.
 • Prezentă în « Антологиjа на молдавската литература за деца на македонски и арамански jазик », trad. Ванга Михаjлова-Штерjова,Scopia,2012
 • Prezentă în Dicționarul Enciclopedic ”Mihai Eminescu” de acad.M.Cimpoi, Chișinău, 2012, 2013, p. 366.
 • Prezentă în volumul ”Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi”, editat cu prilejul Congresului Mondial al Eminescologilor, 2013,
 • Prezentă în antologia ”Limba Noastră Română”, 2013,
 • Prezentă în « Antologie de poezie română contemporană », peste 1700 pagini, în română, franceză, germană, engleză, ed.TipoMoldova, 2014
 • Prezentă în Enciclopedia ”Femei din Moldova”, 2000

Cărți online, emisiuni radio şi TV

 • În lumea Renatei Verejanu, Interviuri
 • În lumea Renatei Verejanu, Maxime și cugetări
 • Cultura Azi, Moldova 1, 2012
 • Cultura Azi, Moldova 1, 2014
 • Alt TV, 2012
 • Alt TV, 2013
 • Alt TV, 2014, iulie
 • Alt TV, 2014, septembrie
 • Euro TV, 2012
 • Euro TV, 2011
 • Univers Poetic
 • Referințe critice
 • Mihai Cimpoi, »O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia » (1996, 1997, 2011)
 • Mihai Cimpoi, ”Cardiograma lirică a Renatei Verejanu”
 • Melania Cuc, ”Ofranda omeniei”
 • Ioan Barbu, ”Renata Verejanu și trandafirii ei de foc”
 • Petre Rău, ”Acest timp al iubirii”
 • Tudor Palladi, ”OFRANDA CELESTĂ A POEZIEI SAU MAGIA REVELAȚIEI”
 • Ovidiu Bufnilă, « Magia soarelui din fântână sau despre Magia Speranței »
 • Natalia Croitoru, « Geniu invizibil al poeziei române basarabene »
 • Claudia Partole, « Poeta care-și face din viață sărbătoare »
 • Nina Slutu-Suruceanu, « Mandat de Poet »
 • Lidia Grosu,”Respirația moleculei” sau ”ideea de continuitate” în creația Renatei Verejanu
 • Victor Ladaniuc,”Dar supusă nu pot fi”
 • Irina Stavschi ”Ofranda omeniei”
 • Eugen Doga, Omagiu, Sala cu Orgă
 • Veronica Popa, Doar cuvântul, ca un sălbatic vifor obosit

SURSE:

 1. ^ Vocea Basarabiei
 2. ^ Ocnița
 3. ^ Mihai Cimpoi
 4. ^ T.Palladi
 5. ^ Consiliul Europei
 6. ^ Vladimir Gusev
 7. ^ WOTC
 8. ^ Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, ed.IV, 2011
 9. ^ Смена
 10. ^ Ioan Barbu, Renata Verejanu și trandafirii ei de foc
 11. ^ Irina Stavschi, Ofranda omeniei
 12. ^ Literatura si arta, 1.11.2012
 13. ^ Premiu la Salonul Internațional de Carte
 14. ^ Salonul Internațional de Carte
 15. ^ Publika TV
 16. ^ Cultura Azi
 17. ^ Academia de Științe a Moldovei
 18. ^ Triunghi
 19. ^ Lansare de suflet
 20. ^ Balul Micului Prinț
 21. ^ Biblioteca Transilvania
 22. ^ Biblioteca O.Ghibu
 23. ^ Uniunea Scriitorilor
 24. ^ Revista BOEMA
 25. ^ TV Moldova 1
 26. ^ Palatul Cercului Militar Naíonal
 27. ^ Luceafărul
 28. ^ Răsunetul
 29. ^ Curierul de Vâlcea
 30. ^ Boema
 31. ^ FALEZE DE PIATRĂ
 32. ^ Interviu
 33. ^ Cenaclul Grai Matern
 34. ^ Rețeaua OMCT
 35. ^ Statut participativ
 36. ^ Parlamentul R.Moldova
 37. ^ Ministerul Justiției din R.Moldova
 38. ^ AMP-Internațional
 39. ^ Revista „Micul Prinț”
 40. ^ Revista Micul Prinț
 41. ^ Ziarul „Copiii Europei”
 42. ^ Microfonul liber
 43. ^ Concursuri Intenaționale
 44. ^ Talente lansate de Festivalul-Concurs Internațional ”Micul Prinț”
 45. ^ Organizația Mondială a Copiilor Talentați”
 46. ^ FMACCU
 47. ^ Consiliului Europei
 48. ^ Proiecte
 49. ^ Rețeaua OMCT
 50. ^ Bibliografia
 51. ^ Opera Omnia
 52. ^ Omul Anului
 53. ^ Literatura și Arta
 54. ^ Biblioteca B.P.Hașdeu
 55. ^ Personalitățile Ocniței,
 56. ^ Emisiuni Radio
 57. ^ Emisiuni TV
 58. ^ Festival de Poezie
 59. ^ US
 60. ^ Mass-media
 61. ^ Monitorul oficial
 62. ^ « Om Emerit »
 63. ^ Interviuri
 64. ^ Maxime și cugetări
 65. ^ Mihai Cimpoi
 66. ^ Melania Cuc
 67. ^ a b c Cronici
 68. ^ a b c Tudor Palladi
 69. ^ Ovidiu Bufnilă
 70. ^ Claudia Partole
 71. ^ Respirația moleculei
 72. ^ Cronici literare
 73. ^ Eugen Doga
 74. BistritaNews
 75. Revista CLIPA
 76. Uniunea Ziariştilor
 77. Sala cu Orgă
 78. SIMPOZION
 79. Concurs Internaţional
 80. Poetul
 81. ^ Veronica Popa, Doar cuvântul, ca un sălbatic vifor obosit

Un material veridic despre viaţa şi activitatea poetei Renata Verejanu găsiţi în Biobibliografia « Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu » (în bibliotecile din capitală) şi câteva aliniate în pagina Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu.

coordonator de proiect

Pas de commentaire »

Pas encore de commentaire.

Flux RSS des commentaires de cet article.

Laisser un commentaire

 

Our link - In my mind |
xxx-mini.love-xxx |
ensemble on est fort |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | De tout mon coeur
| 666death666
| cri5